Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου 2024
Η ΙΣΧΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ


Κατάσταση υπογραφών


Η παρακάτω κατάσταση για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων δεν περιλαμβάνει τα στοιχεία επικοινωνίας εκάστου υπογράφοντος, τα οποία δεν πρόκειται ποτέ να δημοσιευθούν. Επισημαίνεται ότι το σύστημα που χρησιμοποιείται για την συλλογή υπογραφών φιλοξενείται σε ιδιόκτητο εξυπηρετητή και δεν αποτελεί εφαρμογή τρίτου. Το ψήφισμα, συνοδευόμενο από τις υπογραφές με τα πλήρη στοιχεία των υπογραψάντων θα επιδοθεί στους πολιτικούς αρχηγούς του πατριωτικού χώρου ιδιοχείρως σε έντυπη μορφή.

ΌνομαΝομός / Περιφέρεια (εξωτερικό)Χώρα
Ξενοφών Λάρισας Ελλάς
Ιωάννης Αττικής Ελλάς
Βασίλης Ηλείας Ελλάς
Στέφανος Καβάλας Ελλάς
Αναστάσιος Αχαΐας Ελλάς
Κωνσταντίνος Θεσσαλονίκης Ελλάς
Κωνσταντίνος Αχαΐας Ελλάς
Γεώργιος Αττικής Ελλάς
Δημήτριος Αττικής Ελλάς
Σωτήριος Θεσσαλονίκης Ελλάς
Ιωάννης Κιλκίς Ελλάς
Χαρίδημος Αττικής Ελλάς
Νικόλαος Ημαθίας Ελλάς
Σπυρίδων Πειραιώς Ελλάς
Δημήτριος Θεσσαλονίκης Ελλάς
Δημήτριος Θεσσαλονίκης Ελλάς
Θεοδωρα Θεσσαλονίκης Ελλάς
Αλέξανδρος Λάρισας Ελλάς
Χρυσούλα Σερρών Ελλάς
Εμμανουήλ Αττικής Ελλάς