Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου 2024
Η ΙΣΧΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ


Αίτηση εγγραφής μέλους


Αιτούμενοι την εγγραφή σας στο Εθνικό Συντονιστικό Όργανο, δηλώνετε ότι πληρoίτε τις προϋποθέσεις συμμετοχής σας και δεσμεύεστε να συναινείτε και να συμμορφώνεστε στις αποφάσεις των εκλεγμένων οργάνων του Ε.Σ.Ο.

Τα στοιχεία σας θα παραμείνουν απόρρητα και δε θα χρησιμοποιηθούν για κανέναν άλλο σκοπό πλην της ενημερώσεώς σας για τις αποφάσεις και δραστηριότητες του Εθνικού Συντονιστικού Οργάνου και για την πρόσκληση και ταυτοποίησή σας σε εκδηλώσεις ή συναντήσεις των οργάνων του Ε.Σ.Ο.

Το Εθνικό Συντονιστικό Όργανο δεσμεύεται ότι θα προστατεύσει τα στοιχεία σας με βάση την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και δεν θα τα αποκαλύψει με κανέναν τρόπο σε κανένα πρόσωπο ή φορέα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, εξαιρουμένης σχετικής δικαστικής εντολής.

Η αίτησή σας θα εξετασθεί από την «Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή» του Εθνικού Συντονιστικού οργάνου, που αποτελεί αιρετό όργανο του φορέα μας. Σε περίπτωση αποδοχής της θα ενημερωθείτε με σχετικό μήνυμα. Το «Εθνικό Συντονιστικό Όργανο» δύναται να απορρίψει οιαδήποτε αίτηση, χωρίς να υποχρεούται να δώσει περαιτέρω εξηγήσεις στον αιτούντα.