Έκτακτη σύσκεψη του Ε.Σ.Ο.

Το Εθνικό Συντονιστικό Όργανο (ΕΣΟ) καλεί όλους τους υπογράψαντες το ψήφισμά του για την συνένωση των πατριωτικών κομμάτων εντός του έτους 2018, εξαιρουμένων όσων συμμετέχουν σε κόμματα που πολιτεύονται στις…

Συνεχίστε την ανάγνωση του «Έκτακτη σύσκεψη του Ε.Σ.Ο.»