Τετάρτη, 18 Μαΐου 2022
Η ΙΣΧΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ


Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή


Η σύσκεψη του Εθνικού Συντονιστικού Οργάνου στη Λαμία, την 30η Ιουνίου 2019, εξέλεξε πενταμελή Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή, η οποία θα καλείται να διεκπεραιώσει τους άμεσους στόχους του Ε.Σ.Ο.

Μέλη της Προσωρινής Διοικούσης Επιτροπής είναι (αλφαβητικά):

  • Βαλασίδης Δημήτριος (Θεσσαλονίκη)
  • Δούμας Παναγιώτης (Αθήνα)
  • Μιχαλακόπουλος Χαράλαμπος (Πύργος)
  • Μπουγιώτης Δημήτριος (Ναύπλιο)
  • Παπαδόπουλος Σπυρίδων (Αθήνα)

Η Π.Δ.Ε. θα εκλέξει τον Γενικό Γραμματέα του Εθνικού Συντονιστικού Οργάνου, που θα είναι ένας εκ των μελών της.