Πέμπτη, 7 Ιουλίου 2022
Η ΙΣΧΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ


Κατάσταση υπογραφών


Η παρακάτω κατάσταση για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων δεν περιλαμβάνει τα στοιχεία επικοινωνίας εκάστου υπογράφοντος, τα οποία δεν πρόκειται ποτέ να δημοσιευθούν. Επισημαίνεται ότι το σύστημα που χρησιμοποιείται για την συλλογή υπογραφών φιλοξενείται σε ιδιόκτητο εξυπηρετητή και δεν αποτελεί εφαρμογή τρίτου. Το ψήφισμα, συνοδευόμενο από τις υπογραφές με τα πλήρη στοιχεία των υπογραψάντων θα επιδοθεί στους πολιτικούς αρχηγούς του πατριωτικού χώρου ιδιοχείρως σε έντυπη μορφή.

ΌνομαΝομός / Περιφέρεια (εξωτερικό)Χώρα
Αθανάσιος Αττικής Ελλάς
Μαρία Θεσσαλονίκης Ελλάς
Κώστας Κοζάνης Ελλάς
Αλέξανδρος Χαλκιδικής Ελλάς
Μαρία Θεσσαλονίκης Ελλάς
Ελένη Κοζάνης Ελλάς
Μιχαήλ Αττικής Ελλάς
Δημήτριος Θεσσαλονίκης Ελλάς
Χρήστος Θεσσαλονίκης Ελλάς
Κυριακούλα Αττικής Ελλάς
Νίκος Λευκάδας Ελλάς
Χρήστος Ηλείας Ελλάς
Μιχαήλ Λάρισας Ελλάς
Δημήτρης Μπορντώ Γαλλία
Γεώργιος Πειραιώς Ελλάς
Παναγιώτης Καβάλας Ελλάς
Γιώργος Κοζάνης Ελλάς
Γεώργιος Θεσσαλονίκης Ελλάς
Κωνστναντίνα Αιτωλοακαρνανίας Ελλάς
Βαγγελης Αττικής Ελλάς