Πέμπτη, 7 Ιουλίου 2022
Η ΙΣΧΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ


Κατάσταση υπογραφών


Η παρακάτω κατάσταση για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων δεν περιλαμβάνει τα στοιχεία επικοινωνίας εκάστου υπογράφοντος, τα οποία δεν πρόκειται ποτέ να δημοσιευθούν. Επισημαίνεται ότι το σύστημα που χρησιμοποιείται για την συλλογή υπογραφών φιλοξενείται σε ιδιόκτητο εξυπηρετητή και δεν αποτελεί εφαρμογή τρίτου. Το ψήφισμα, συνοδευόμενο από τις υπογραφές με τα πλήρη στοιχεία των υπογραψάντων θα επιδοθεί στους πολιτικούς αρχηγούς του πατριωτικού χώρου ιδιοχείρως σε έντυπη μορφή.

ΌνομαΝομός / Περιφέρεια (εξωτερικό)Χώρα
Κωνσταντίνος Αττικής Ελλάς
Σπύρος Κέρκυρας Ελλάς
Αλκιβιάδης Μαγνησίας Ελλάς
Δημήτριος Αττικής Ελλάς
Νικόλαος Αττικής Ελλάς
Γεώργιος Αττικής Ελλάς
Ελευθερία Θεσσαλονίκης Ελλάς
Γιώργος Θεσσαλονίκης Ελλάς
Πέτρος Λάρισας Ελλάς
Αλέξανδρος Θεσσαλονίκης Ελλάς
Γεώργιος Καβάλας Ελλάς
Άγγελος Αττικής Ελλάς
Ευάγγελος Θεσσαλονίκης Ελλάς
Αναστασία Κέρκυρας Ελλάς
Μιχαήλ Αττικής Ελλάς
Αριστοτέλης Αττικής Ελλάς
Άννα Αττικής Ελλάς
Νίκος Θεσσαλονίκης Ελλάς
Ιωάννης Αττικής Ελλάς
Αρετή Καβάλας Ελλάς