Πέμπτη, 7 Ιουλίου 2022
Η ΙΣΧΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ


Κατάσταση υπογραφών


Η παρακάτω κατάσταση για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων δεν περιλαμβάνει τα στοιχεία επικοινωνίας εκάστου υπογράφοντος, τα οποία δεν πρόκειται ποτέ να δημοσιευθούν. Επισημαίνεται ότι το σύστημα που χρησιμοποιείται για την συλλογή υπογραφών φιλοξενείται σε ιδιόκτητο εξυπηρετητή και δεν αποτελεί εφαρμογή τρίτου. Το ψήφισμα, συνοδευόμενο από τις υπογραφές με τα πλήρη στοιχεία των υπογραψάντων θα επιδοθεί στους πολιτικούς αρχηγούς του πατριωτικού χώρου ιδιοχείρως σε έντυπη μορφή.

ΌνομαΝομός / Περιφέρεια (εξωτερικό)Χώρα
Γεώργιος Πειραιώς Ελλάς
Λάμπρος Ευβοίας Ελλάς
ΛΑΜΠΡΟΣ Ευβοίας Ελλάς
Φώτης Αττικής Ελλάς
Γεώργιος Αττικής Ελλάς
Γιάννης Αττικής Ελλάς
Παναγιώτης Αττικής Ελλάς
Ιωάννης Αρκαδίας Ελλάς
Βασίλης Ηρακλείου Ελλάς
Σπύρος Μαγνησίας Ελλάς
Κωνσταντίνος Αττικής Ελλάς